Posted on Apr 14, 2020

VINN VIP VANS - ศูนย์จังหวัดอุดรธานี ให้เช่ารถตู้ เหมารถตู้เช่าพร้อมคนขับ รถตู้อุดรฯ

ด้วยสถานะการณ์ COVID-19 ทางเราตระหนักดีถึงปัญหานี้ และได้กำหนดมาตรการในการทำความสะอาดรถตู้เช่า เช่นจัดให้คนขับสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเจลหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาด อีกทั้งทำความสะอาดภายในรถด้วยน้ำยาทำความสะอาดเมื่อให้บริการทุกครั้ง เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจและปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 เราจะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกัน
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.